PLC技术资料
  西门子PLC 四层电梯控制程序实例
  发布者:用户投稿  发布时间:2008/9/1 18:27:39


  [NextPage]

  NETWORK 1     //以下是电梯向上运行控制
  //
  //NETWORK COMMENTS
  //
  LD   I1.3
  O     I1.4
  O     I1.5
  O     I0.1
  O     I0.2
  O     I0.5
  O     I0.3
  O     I0.4
  A     Q0.5
  =     M1.1

  NETWORK 2     //NETWORK TITLE (single line)
  //
  //NETWORK COMMENTS
  //
  LD   I1.4
  O     I1.5
  O     I0.2
  O     I0.5
  O     I0.4
  A     Q0.6
  A     Q0.0
  =     M1.2

  NETWORK 3
  LD   I1.5
  O     I0.5
  A     Q0.7
  A     Q0.0
  =     M1.3

  NETWORK 4
  LD   M1.1
  O     M1.2
  O     M1.3
  =     Q0.0

  NETWORK 5     //以下是电梯向下运行控制
  //
  //NETWORK COMMENTS
  //
  LD   I1.2
  O     I1.3
  O     I1.4
  O     I0.3
  O     I0.4
  O     I0.0
  O     I0.1
  O     I0.2
  A     Q1.0
  =     M2.4

  NETWORK 6     //NETWORK TITLE (single line)
  //
  //NETWORK COMMENTS
  //
  LD   I1.2
  O     I1.3
  O     I0.3
  O     I0.0

  [NextPage]
  O     I0.1
  A     Q0.7
  A     Q0.1
  =     M2.3

  NETWORK 7
  LD   I1.2
  O     I0.0
  A     Q0.6
  A     Q0.1
  =     M2.2

  NETWORK 8
  LD   M2.2
  O     M2.3
  O     M2.4
  =     Q0.0
  DI点:
  I0.0 一层请求上楼;
  I0.1 二层请求上楼;
  I0.2 三层请求上楼;
  I0.3 二层请求下楼;
  I0.4 三层请求下楼;
  I0.5 四层请求下楼;
  I0.6 厢体到达一层;
  I0.7 厢体到达二层;
  I1.0 厢体到达三层;
  I1.1 厢体到达四层;
  I1.2 电梯内呼一层;
  I1.3 电梯内呼二层;
  I1.4 电梯内呼三层;
  I1.5 电梯内呼四层;
  I1.6 开厢门按钮;
  I1.7 关厢门按钮;
  I2.0 厢门开到位;
  I2.1 厢门关到位;
  DO点:
  O0.0 厢体向上运行;
  O0.1 厢体向下运行;
  O0.2 厢体停;
  O0.3 开厢门;
  O0.4 关厢门;
  O0.5 当前厢体在一层;
  O0.6 当前厢体在二层;
  O0.7 当前厢体在三层;
  O1.0 当前厢体在四层;


  补充:

  M0.1 电梯在一层时停止指令;
  M0.2 电梯在二层时停止指令;
  M0.3 电梯在三层时停止指令;
  M0.4 电梯在四层时停止指令;

  M1.1 电梯在一层时向上运行指令;
  M1.2 电梯在二层时向上运行指令;
  M1.3 电梯在三层时向上运行指令;

  版权声明PLC信息网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:0571-87774297。
0571-87774297